Ninh Thuận: Phát huy lợi thế để phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Nhằm thu thập ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý, nhất là các nhà đầu tư, làm cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học để xây dựng đề án, kiến nghị Trung ương về chính sách mang tầm quốc gia để thúc đẩy Ninh Thuận phát triển trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước và giúp địa phương phát triển đột phá nhanh,…

Lắng lòng trẻ mồ côi “Con không muốn mẹ là người giám hộ”

Lòng thắt lại mỗi khi nghe giọng thỏ thẻ của đám trẻ mồ côi “con không muốn mẹ là người giám hộ”, “con chỉ muốn mẹ là mẹ của con”…câu nói ấy được phát ra từ những đưa trẻ không cha, không mẹ hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương khiến người nghe không thể kiềm lòng.