ASEAN-Trung Quốc: Hội nghị Quan chức cao cấp về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 17 năm 2019

Trong 2 ngày (từ ngày 17 đến 18.5) vừa qua, Nhóm công tác chung giữa ASEAAN – Trung Quốc về thực hiện DOC năm 2019. Tại hội nghị lần này, các bên đã trao đổi về tình hình Biển Đông, kiểm điểm thực hiện DOC và tiếp tục đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).