Tăng cường hệ “miễn dịch” tốt trước các thông tin độc hại

Ngày nay, khi xã hội phát triển, các sản phẩm công nghệ thông tin, trong đó có MXH trở thành một trong những nhu cầu cần thiết đối với con người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích không thể phủ nhận. hoạt động lợi dụng internet nói chung, MXH nói riêng để chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động cũng…

Lan toả tinh thần của tuổi trẻ luôn nêu cao trách nhiệm với cộng đồng

Thể theo nguyện vọng của đông đảo thanh niên Việt Nam, kể từ năm 2003, Đảng và Nhà nước đã chính thức cho phép tổ chức Đoàn lấy tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Đặc biệt, năm 2014, được Đảng và Nhà nước chọn là “Năm Thanh niên tình nguyện”. Đây vừa là vinh dự, tự hào của tuổi trẻ, vừa là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao…

Cuộc “sống xanh” tại sao không?

Cuộc sống hiện đại nhưng vẫn gắn kết cộng đồng, gần gũi với thiên nhiên đang hình thành trong tư duy của những người muốn an cư tại các đô thị lớn. Trong những…