90 năm Đảng ươm mùa Xuân của dân tộc

Minh Sơn – Tuấn Hải (VNTV) | Thứ năm - 30/01/2020 20:17
Một năm khởi đầu từ mùa Xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện ra đời đúng vào ngày khởi đầu của mùa Xuân, ngày 3/2/1930. Năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 mùa Xuân (3/2/1930 - 3/2/2020).
Ngày 3/2/1930, mùa Xuân Canh Ngọ, cách đây tròn 90 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà cách mạng tiền bối đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Để từ đó, dân tộc ta dưới sự dẫn dắt của Đảng đã có những bước tiến kỳ diệu trong lịch sử, đất nước từng bước đi lên, tạo thế đứng vững chắc trên nhiều lĩnh vực, ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế.
 
h
Vững bước dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, làm nên những mùa Xuân mới đưa đất nước mạnh, giàu

Đảng ra đời là sự kiện vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Sự ra đời của Đảng phù hợp với dòng chảy thời đại, đáp ứng được đòi hỏi tất yếu của phong trào đấu tranh Cách mạng, sự ra đời của Đảng là kết tinh khát vọng cháy bỏng của dân tộc. 90 mùa Xuân đi qua, chúng ta càng cảm nhận đầy đủ, sâu sắc hơn và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn bởi những nỗ lực không mệt mỏi, trí tuệ sáng suốt, tầm nhìn xa, trông rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 20 năm đấu tranh để sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thấm nhuần được tôn chỉ, mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta luôn tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ kính yêu. Niềm tin mãnh liệt ấy đã nhân lên thành sức mạnh, để từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng nước ta, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX.

Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ trong màn đêm nô lệ, xiềng xích, khổ đau, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nhất tề đứng lên, quật cường tự giải phóng dân tộc, giai cấp và chính cuộc đời mình. Mười lăm năm đấu tranh giành chính quyền, trải qua 3 cao trào cách mạng sôi nổi, ác liệt, biết bao đồng bào, đồng chí ngã xuống. Nhưng bằng niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết, Đảng đã lãnh đạo toàn dân làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Thật hiếm có một Đảng nào trên thế giới, mới 15 năm đã làm nên điều kỳ diệu như thế!

Suốt 30 năm chiến tranh giải phóng, cả dân tộc gồng mình chống lại những thế lực hung hãn, tàn bạo nhất của chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới. Với đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng đã tạo dựng thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Theo đó,cùng cả dân tộc làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, miền Bắc hoàn toàn giải phóng; làm nên một Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng lợi, Đảng tiếp tục dẫn dắt dân tộc vào cuộc chiến đấu mới “rất to lớn, nặng nề và phức tạp”: Hàn gắn vết thương chiến tranh; thực hiện 2 chiến lược cách mạng: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Sau 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, từ một đất nước hoang tàn sau chiến tranh, trình độ nền kinh tế yếu kém, chậm phát triển, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn, vậy mà Đảng đã đưa dân tộc vượt qua khủng hoảng, phá thế bao vây, cấm vận của các thế lực thù địch, trở thành nước đang phát triển, ngày càng nâng cao vị thế, uy tín của nước nhà trên trường quốc tế.

Thật vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã dành được những thành tựu có ý nghĩa thời đại trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đó là điều không thể phủ nhận. Những thành tựu đó không chỉ khẳng định vai trò của Đảng đối với cách mạng nước ta là duy nhất và không thể thay thế, mà tạo được tình cảm, niềm tin sắt son của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo, đặt trong bối cảnh lịch sử, xã hội cụ thể, tổ chức Đảng hay các đảng viên đều phải chịu sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, chịu sự tấn công với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Đã có một bộ phận cán bộ, đảng viên sa ngã, thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm cho uy tín, niềm tin của Đảng trong các tầng lớp nhân dân có phần suy giảm, xuất hiện nguy cơ tồn vong của Đảng và chế độ.

Với bản lĩnh kiên cường, Đảng ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, không sợ khuyết điểm, kiên trì và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm. Với chủ trương “Chỉnh đốn lại Đảng”, thông qua các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và cụ thể hóa bằng các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Quy định về trách nhiệm nêu gương; Quy định về chống chạy chức, chạy quyền… để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “Là đạo đức, là văn minh”, càng ngày càng gắn bó và củng cố vững chắc niềm tin từ nhân dân.

Ngày nay, trên con đường đổi mới đất nước, Đảng ta đã bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ tuổi, có đức, có tài để bước vào cuộc cách mạng khoa học 4.0 với công nghệ hiện đại, nền kinh tế kỹ thuật số, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đất nước hằng ngày, hàng giờ đổi mới đi lên, từng bước ngang tầm với xu thế của thời đại.

Vì lẻ đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tuyên chiến với nạn tham nhũng và các tiêu cực trong bộ máy hệ thống chính trị. Cuộc chiến đấu phòng và chống tham nhũng không loại trừ một ai, không có “vùng cấm”, như hiệu lệnh tấn công ngăn chặn và đẩy lùi mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, cục bộ địa phương. Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng, Nhà nước đã xử lý, kỷ luật hàng ngàn cán bộ, đảng viên, trong đó hơn 70 cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý.

Hiện nay, khi kinh tế đất nước nhiều năm qua có tốc độ tăng trưởng cao so với khu vực và thế giới; chính trị ổn định; bộ mặt xã hội thay đổi theo chiều hướng tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Cùng với những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử đó là thành quả bước đầu trong phòng, chống tham nhũng đã nhận được sự đồng tình, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ cao của toàn dân. Niềm tin của nhân dân với Đảng đang dần được củng cố và phát triển. Đó là hành trang quan trọng nhất để đất nước vững bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng với thế giới.

Phát triển và đào thải là vấn đề tất yếu của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mạnh dạn đưa ra khỏi đội ngũ những người không xứng đáng để không ngừng tự chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ của Đảng. Tiền đồ đất nước là tiền đồ của Đảng và tiền đồ của Đảng cũng là tiền đồ của đất nước, của nhân dân. Lịch sử đã giao phó trách nhiệm cho Đảng. Bởi vậy, Đảng có trách nhiệm to lớn về vai trò tiên phong gương mẫu để đáp ứng sứ mệnh là đảng cầm quyền. Nhân dân có quyền giám sát, phê phán những cán bộ đảng viên không xứng đáng, chỉ ra những phần tử tham nhũng, thoái hóa, biến chất để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạng, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Bác Hồ từng căn dặn.

90 năm có Đảng, có Bác Hồ kính yêu là hành trình tuy khó khăn, gian khổ, ác liệt. Thế nhưng, vô cùng vẻ vang và đầy tự hào của dân tộc. Toàn quân, toàn dân hướng về Đảng quang vinh, về Bác Hồ muôn vàn kính yêu với niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao: Đảng mãi là lương tâm, trí tuệ, danh dự của thời đại, tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta vươn lên những đỉnh cao mới, “càng ngày càng Xuân”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
12/09/2020
Ngày 12/9/2020, tại nhà hàng bia Tuyết (toạ lạc tại số 179 đường 79, phường Tân Quy, quận 7- Tphcm), anh Bùi Kim Tòng trưởng nhóm thiện nguyện Đốm Lửa...
17/09/2020
Do ảnh hưởng mưa bão, các tuyến tàu, phà cao tốc từ đất liền đi các đảo của tỉnh Kiên Giang đã tạm ngưng hoạt động.
18/09/2020
Nhân cách thương hiệu khác với cá tính hay tính cách của thương hiệu. Qua đó, khi nhân cách là cái “đức” để gia tăng sức hút giúp giữ chân khách hàng...

BÀI MỚI CẬP NHẬT

Đọc nhiều nhất

Nên xem

07:51 - 22/05/2020
Mới đây, vào ngày 25/4/2020 tại địa chỉ lô đất K30, Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa đã xảy ra một vụ cháy. Theo đó, kế bên lô đất K30 này là căn nhà số K53 của bà Phạm Quế Trinh cũng bị ảnh hưởng, bốc cháy dữ dội gây thiệt hại nặng nề về tài sản nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm và chủ doanh nghiệp để xảy ra cháy khắc phục hậu quả. Chính vì vậy, chủ căn nhà K53 đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và báo chí để tố cáo về hành vi xây dựng sai phép, làm sai quy trình PCCC của chủ của khu đất K30, mong lấy lại quyền lợi và công bằng cho mình.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây