Mài sắc ý chí, nâng cao sức mạnh - Giữ trọn niềm tin với Đảng

Minh Sơn – Tuấn Hải (VNTV) | Chủ nhật - 02/02/2020 20:06
Cách đây 90 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.
Theo đó, một ngọn lửa thiêng cháy rực suốt 90 năm và tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam. Ngọn lửa của lòng yêu nước và tinh thần Cách mạng vô sản được thắp lên từ phút giây thiêng liêng của đất nước khi có một chính đảng ra đời: Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
h

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 90 năm, vào ngày 3/2/1930, là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam. Trong suốt chặng đường 90 năm hình thành và phát triển, Đảng đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc, dân chủ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa vị thế của người dân nô lệ lên làm chủ đất nước. Sau khi thống nhất đất nước, mùa Xuân năm 1975, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là niềm tự hào của Đảng, của dân tộc, của đất nước và con người Việt Nam.

Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), mở ra con đường phát triển mới cho dân tộc và đất nước, đồng thời chỉ rõ phải tổ chức ra quân đội công nông tiến hành bạo lực cách mạng, làm nòng cốt cùng toàn dân đấu tranh, chống đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, một số tổ chức vũ trang lần lượt ra đời trong phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong 5 năm trở lại đây, với những thành tựu của đất nước đã khẳng định vị thế Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu, tạo cơ sở vững chắc, tạo đà và động lực mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 – 2020. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 7%, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên cán mốc 500 tỷ USD, chỉ 2 năm sau khi đạt thành tích 400 tỷ USD. 

Thời cơ, vận hội cùng những khó khăn, thách thức luôn đan xen. Bên cạnh những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đất nước chúng ta vẫn luôn phải đối mặt với những điểm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên với các biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, lãng phí, quan liêu, tha hóa quyền lực trong Đảng và hệ thống chính trị chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách triệt để. Các thế lực phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng mạng xã hội kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ, chống phá quyết liệt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tất cả những yếu tố đó đã và đang đặt ra yêu cầu vừa cấp thiết vừa kiên trì để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Vinh dự, tự hào về lịch sử, truyền thống 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và năng lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời tiếp tục khẳng định niềm tin, sự tuyệt đối trung thành của quân đội đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn phát triển đất nước 90 năm qua đã minh chứng và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và chính trong thực tiễn phong phú, muôn màu ấy, Đảng luôn được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng thành công, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Trước thực tế đó, để thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, từng cán bộ, đảng viên ở mọi cương vị công tác cần nêu cao quyết tâm, biến tình cảm, niềm tin yêu đối với Đảng thành hành động, việc làm cụ thể; thực hiện tốt Quy định trách nhiệm về nêu gương.
Coi đây là việc làm tự giác, thường xuyên trong công tác và cuộc sống hằng ngày, nói đi đôi với làm, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, mục tiêu của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán chuyên quyền, quan liêu, xa rời nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát thực tiễn cuộc sống, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực và trách nhiệm, gương mẫu về mọi mặt, thật sự là công bộc của dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy của hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và Nhà nước.

Tin rằng, những đổi thay của cả đất nước, của các tỉnh, thành phố, của mỗi gia đình và của từng con người trên dải đất hình chữ S yêu thương là một minh chứng hùng hồn và sống động của sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo mà toàn dân, toàn quân một lòng, quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực dưới ngọn cờ Đảng. 90 năm trôi qua, niềm tự hào đó càng dâng cao khi cùng với thế giới, Việt Nam vững vàng bước vào thiên niên kỷ mới của phát triển và hội nhập toàn cầu. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn vững vàng tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là một nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng hết sức vẻ vang trước lịch sử, dân tộc và thời đại. 

Thật vậy, tự hào về Đảng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân, gửi trọn niềm tin vào Đảng. Với những gì Đảng đã mang lại sau 90 mùa xuân, nhân dân có đủ điều kiện để tin chắc rằng Đảng ta sẽ tiếp tục làm nên những mùa xuân bất tận. Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sẽ sớm trở thành hiện thực trên đất nước ta.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
19/09/2020
Ngày 19/9/2020, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (gọi tắt là Ban Giao thông) chính thức khánh thành nút giao thông An...
18/09/2020
Nhân cách thương hiệu khác với cá tính hay tính cách của thương hiệu. Qua đó, khi nhân cách là cái “đức” để gia tăng sức hút giúp giữ chân khách hàng...
12/09/2020
Ngày 12/9/2020, tại nhà hàng bia Tuyết (toạ lạc tại số 179 đường 79, phường Tân Quy, quận 7- Tphcm), anh Bùi Kim Tòng trưởng nhóm thiện nguyện Đốm Lửa...
19/09/2020
Chiều 18/9, tại UBND huyện Phú Quốc, đoàn Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn, làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Phú...
17/09/2020
Do ảnh hưởng mưa bão, các tuyến tàu, phà cao tốc từ đất liền đi các đảo của tỉnh Kiên Giang đã tạm ngưng hoạt động.

BÀI MỚI CẬP NHẬT

Đọc nhiều nhất

Nên xem

07:51 - 22/05/2020
Mới đây, vào ngày 25/4/2020 tại địa chỉ lô đất K30, Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa đã xảy ra một vụ cháy. Theo đó, kế bên lô đất K30 này là căn nhà số K53 của bà Phạm Quế Trinh cũng bị ảnh hưởng, bốc cháy dữ dội gây thiệt hại nặng nề về tài sản nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm và chủ doanh nghiệp để xảy ra cháy khắc phục hậu quả. Chính vì vậy, chủ căn nhà K53 đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và báo chí để tố cáo về hành vi xây dựng sai phép, làm sai quy trình PCCC của chủ của khu đất K30, mong lấy lại quyền lợi và công bằng cho mình.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây