Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II: Tổ chức Hội nghị Triển khai tự chủ cho các đơn vị trực thuộc trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19

Đinh Dương – Quang Huy | Thứ ba - 13/07/2021 23:10
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, quy định tự chủ trên các góc độ chỉ tiêu nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn, tài chính, nhân sự tổ chức bộ máy. Theo đó, với cơ chế tự chủ giúp các trường nghề vận động theo quy luật cung - cầu, năng động hơn, đào tạo những nghề mà xã hội cần. 
4905 Cao YYng KY nghY
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Cụ thể, ngày 12/7/2021, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tổ chức Hội nghị Triển khai tự chủ cho các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động đến hoạt động của nhà trường. Chủ trì Hội nghị trực tuyến có TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II…

Tại Hội nghị trực tuyến, TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã tóm tắt toàn bộ cơ chế chính sách tự chủ của nhà trường, điển hình: Căn cứ Nghị quyết 89/NQ- CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM (nay là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II); Nghị quyết 117/NQ- CP ngày 9/11/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017. Trong đó, mục 6 nêu rõ: “Đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện cho tới khi có Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập và Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành”. Đây là căn cứ pháp lý để trường thực hiện cơ chế tự chủ.
 
4907 TiYn sY Bui VYn HYng
TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Sau khi Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, nhà trường đã xây dựng phương án tự chủ công khai trong toàn đơn vị để thực hiện. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt về tự chủ, tự chủ để tốt hơn cho nhà trường, cho người lao động, tạo sự năng động trong quá trình thực hiện và nhằm phá bỏ cơ chế cào bằng trong phân phối tài chính, công việc. Qua đó, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-CĐKNII ngày 1/4/2019 về việc ban hành quy định thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Trongđó, có 3 khoa đã thực hiện tự chủ, đó là: Khoa Bảo hộ lao động và Môi trường, khoa Điện lạnh, khoa Du lịch nhà hàng và Khách sạn; 2 Trung tâm tự chủ hoàn toàn hoạt động độc lập, đó là Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và An toàn lao động.

Mới đây, ngày 9/7/2021, Hiệu trưởng nhà trường cũng ban hành Quyết định số 178/QĐ-CĐKNII cho bộ môn Kinh tế thực hiện tự chủ. Cũng tại Hội nghị lần này, TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II chia sẻ, đây là những khoa/bộ môn rất tiêu biểu trong nhà trươờng, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, như 2 Trung tâm đã đảm bảo được nguồn tài chính, còn nộp tài chính về cho nhà trường, 3 khoa còn lại có con số tài chính dư, đảm bảo được cho đội ngũ nhà giáo làm việc tốt.

Trong khi đó, ThS. Bùi Thị Minh Tâm - Giám đốc Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, là đơn vị tự chủ đề nghị nhà trường cần hỗ trợ các đơn vị tự chủ về tổ chức, cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện để đơn vị khai thác hiệu quả cơ sở vật chất…

Tương tự, Ths. Nguyễn Xuân Thành Nam - Phụ trách khoa Bảo hộ lao động và Môi trường đã nêu ra kết quả thực hiện tự chủ khá ấn tượng, như: Trước khi nhận tự chủ, khoa có 40 sinh viên, sau khi thực hiện tự chủ, số lượng người học tại khoa đã tăng, đến nay có trên 100 sinh viên chính quy, 300 học viên ngắn hạn, có 1 sinh viên đạt Chứng chỉ xuất sắc trong kỳ thi tay nghề thế giới. Do đó, đề nghị nhà trường hỗ trợ cơ chế tài chính, cơ chế tuyển dụng…

Đồng quan điểm, ThS. Nguyễn Quốc Thanh - Phụ trách khoa Cơ khí, rất đồng tình với việc cơ chế tự chủ của trường, khoa sẽ quyết tâm triển khai thực hiện và đề nghị TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng hướng dẫn, chỉ đạo cho đơn vị thực hiện, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, ThS. Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng khoa Cơ khí động lực đề nghị các đơn vị đã thực hiện tự chủ chia sẻ những thuận lợi, khó khăn đã thực hiện; Khuyến khích các đơn vị tự chủ xem lại Quyết định 66/QĐ-CĐKNII ngày 1/4/2019 về cơ chế tài chính khi đơn vị tuyển trên 500 HSSV.
 
4723 TrYYng Cao YYng KY nghY II
Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Cùng với đó, ThS. Dương Thị Kim Phượng - Phụ trách Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và An toàn lao động, cho rằng nhà trường đã triển khai cơ chế tự chủ là rất tốt, khuyến khích các đơn vị hoạt động. Tuy nhiên, cần xem lại các cơ chế hỗ trợ cho đơn vị.

Ngoài ra, ThS. Ngô Thị Hồng - Chủ tịch Công đoàn nêu quan điểm, trường cần có những buổi chia sẻ của những đơn vị đã làm tự chủ cho các đơn vị chưa tự chủ, rà soát lại, thuyết trình mẫu, xem Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II là một doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến, các thành viên tham dự chia sẻ thêm, việc triển khai cơ chế tự chủ cho các đơn vị là xu thế, phù hợp với bối cảnh phát triển của nhà trường. Thế nhưng, các đơn vị cho rằng việc thực hiện cơ chế tài chính, thanh quyết toán còn rất khó khăn, công tác hành chính còn là rào cản trong quá trình thực hiện, việc phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng, đã làm giảm đi động lực, hiệu quả thực hiện của các đơn vị.

Đặc biệt, TS. Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, nhấn mạnh: Các đơn vị tập trung thực hiện nhanh các kế hoạch để thực hiện cơ chế tự chủ mà nhà trường đã ban hành, đó là Quyết định số 66/QĐ-CĐKNII ngày 1/4/2019 về việc ban hành quy định thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; Cam kết của lãnh đạo nhà trường sẽ hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn cho các đơn vị thực hiện…

Dịp này, TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã ghi nhận các ý kiến đóng góp. Đòng thời, tiếp thu các ý kiến của các đơn vị tại hội nghị, sẽ rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian sớm nhất; Đề nghị các đơn vị phải đổi mới tư duy mạnh mẽ, xem đại dịch Covid-19 là cơ hội để phát triển, tái cấu trúc các hoạt động; Mọi người hết sức lưu ý, cứ chậm 1 phút là mất đi 1 cơ hội, chậm 3 phút là mất đi 3 cơ hội, chậm đổi mới thì việc giải thể, sát nhập chỉ là thời gian; Các đơn vị cần triển khai mạnh mẽ để xây dựng nhà trường trở thành hình mẫu thực sự trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp…
 
4911 TiYn sY NguyYn ThY HYng
TS. Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến

Cũng dịp này, TS. Bùi Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II đã giao 3 phòng chức năng dự thảo việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trước ngày 25/7/2021 tới đây. Song song đó, nhằm tham mưu lãnh đạo nhà trường triển khai đến các đơn vị nhằm tạo động lực phát triển cho đơn vị; Ngoài ra, với tinh thần tự chủ, các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo người lao động duy trì sản xuất trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tin rằng, việc sớm thực hiện cơ chế tự chủ hứa hẹn sẽ được coi là “chìa khóa” để rường Cao đẳng Kỹ nghệ II nói riêng và các trường Cao đẳng nghề nói chung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động. 

http://thuongtruongvadoanhnghiep.vn/truong-cao-dang-ky-nghe-ii-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-tu-chu-cho-cac-don-vi-truc-thuoc-truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-dich-covid-19-16944.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Загрузка...
Trường THCS Võ Võ Nguyên Giáp (xã Cư Króa, huyện M’Drắk, Đắk Lắk) xây dựng hơn 20 tỷ đồng vừa bàn giao thì một bức tường dài khoảng 50m bị sập đổ,...
Mặc dù nhà trường, giáo viên luôn sự nỗ lực không ngừng để đưa bài giảng online chất lượng đến với học sinh thì vẫn không thể tránh khỏi những khó...
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ,TB&XH) đang lấy ý kiến về 'đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ...
Trước bối cảnh đại dịch covid -19 vẫn còn diễn biến phức tạp, để chuẩn bị phương án đưa học sinh đến trường học tập trực tiếp, đảm bảo an toàn cho học...
Bộ GD&ĐT cho biết đã báo cáo với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các trường hợp mạo danh fanpage Bộ GD&ĐT đăng thông tin sai sự thật.
Cho đến nay học sinh các vùng giãn cách xã hội đã học trực tuyến từ 2 đến 5 tuần tùy địa phương, cấp học.
Trong bối cảnh giãn cách xã hội do COVID-19, hệ thống giáo dục đào tạo chính quy chuyển sang trực tuyến, nhiều doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng, phát...
Tỉnh Bình Định đã xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường học vào ngày 11/10 tới.
Chuyên gia Giáo dục, TS Giáp Văn Dương cho rằng, trong giáo dục cần phân biệt rạch ròi giữa kỷ luật và trừng phạt.

BÀI MỚI CẬP NHẬT

Đọc nhiều nhất

Nên xem

09:15 - 10/06/2021
Ngày 10/6/2021, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Hoàng Ngọc Thy (42 tuổi, thường trú tại phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP.HCM) là chủ thẩm mỹ viện Minh Châu Asian (toạ lạc tại 42 Nguyễn Công Trứ, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch Covid - 19. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây