Bài viết theo thẻ bạn đã tìm

du lịch huế

Thừa Thiên – Huế: Gần 900 tỷ đồng xây dựng chợ du lịch Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt dự án chợ du lịch Huế với tổng chi phí thực hiện trên 882,7 tỷ đồng. Đây là dự án nằm trong danh mục 7 dự án ưu tiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương.